Bezpieczny Kraków: Zapraszamy na Road Show

Urząd Miasta Krakowa i program Bezpieczny Kraków serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z Krakowa do uczestnictwa w bezpłatnym, społecznym międzynarodowym projekcie edukacyjnym on-line na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program prowadzony jest przez przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego, z udziałem ofiar wypadków drogowych.

Więcej na www.bezpieczny.krakow.pl