Edukujemy młodzież w Białym Kościele

19 lutego na hali Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele GOKIS odbył się międzynarodowy program na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego „Road Show”– czyli emocjonalny, multimedialny program edukacyjny dla młodzieży, który zawiera w sobie efekty audiowizualne, informacje, refleksje i zeznania bezpośrednich świadków i uczestników wypadku drogowego. Młodzież spotyka się m.in. z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, fizjoterapeutami, ofiarami wypadków drogowych.
Road Show zaprosiła do Gminy Straż Pożarna Biały Kościół, a uczestnikami była młodzież z VII i VII klas szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym KościeleSzkoła Podstawowa im Ks St Konarskiego w Wielkiej WsiSzkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w BębleSP Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica” w Będkowicach, ZSP Modlnica), III klas oddziałów gimnazjalnych oraz uczniowie ZSP Giebułtów. Organizatorem programu jest Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Gminę reprezentowali: Zastępca Wójta Gminy – Karol Tucharz oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy – Elżbieta Seweryn i Ryszard Tekiela

Serdecznie dziękujemy za miłą współpracę!
Road show Trailer: https://youtu.be/yTcb3InC1m8