Nasze działania w Małopolsce docenione

Dziękujemy wszystkim członkom Rady zaangażowanym we wspólne działania w 2019 roku na rzecz poprawy brd w Małopolsce!  Właśnie Małopolska jest aktualnie liderem brd w Polsce. To tylko motywuje do dalszej, ciężkiej a przede wszystkim wspólnej pracy na rzecz brd w naszym regionie. Między innymi o tym wyjątkowym partnerstwie oraz o działaniach w 2019 roku była mowa na pierwszym w tym roku posiedzeniu Rady w siedzibie Radia Kraków. W posiedzeniu uczestniczyli Minister Infrastruktury a zarazem Przewodniczący Krajowej Rady BRD p. Andrzej Adamczyk, Sekretarz Krajowej Rady BRD p. Konrad Romik, Wicemarszałek Małopolski p. Łukasz Smółka , Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztof Pobuta, Wojewoda Małopolski p. Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski p. Zbigniew Starzec, Sekretarz Małopolskiej Rady p. Marek Dworak, Kurator Oświaty w Krakowie p. Barbara Nowak. Podczas posiedzenia wręczono symboliczne podziękowania wszystkim członkom Rady za ogromne zaangażowanie w działania na rzecz poprawy brd w Małopolsce! Gratulacje dla wszystkich członków Rady, w tym dla prezes naszej organizacji, Katarzyny Dobrzańskiej – Junco.