Prośba o 1% dla Marka

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o wsparcie dla Marka, przyjaciela naszego Centrum.

Marek Rembiasz wieloletni funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Krakowie 22 marca 2016r. czekał na lotnisku na samolot do Polski. Niestety w wyniku ataku terrorystycznego na lotnisku Zaventem w Brukseli Marek doznał poważnych obrażeń wielu narządów i poparzeń ciała.

Po kilkumiesięcznym pobycie w szpitalu w Belgii, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, w kraju i zagranicą, Marek wrócił w grudniu 2016r. do Polski, gdzie dalej znajduje się pod opieką lekarzy i rehabilitantów.

Z uwagi na poniesione obrażenia, wymaga prowadzenia jednocześnie kilkukierunkowej rehabilitacji (ruchowa, zajęciowa, logopedyczna, psychologiczna, specjalistyczna terapia oka).

Marek przy ogromnym wsparciu żony Kasi i syna, walczy o powrót do zdrowia, sprawności, do normalnego życia. Obecnie stan zdrowia powoli poprawia się, ale przed nim jeszcze długa i ciężka droga. Nie porusza się samodzielnie, nie odżywia się sam, nie może jeszcze komunikować się.

W obliczu tak ciężkiej sytuacji pomóżmy i dajmy szansę Markowi na powrót do normalnego życia przekazując 1% podatku za 2016r. –  na rzecz:

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II,

KRS 0000039541

z dopiskiem 186. Marek Rembiasz.

 

Marek i Kasia wraz z rodziną serdecznie dziękują za okazane serce i pomoc finansową.

 

1pro