Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2015

W dniach 25-27 lutego odbyły się w Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2015 organizowane przez Konferencje Specjalistyczne. Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego brało czynny udział w konferencjach oraz współpracowało przy tworzeniu wydarzenia. Głównymi tematami konferencji były zarządzanie i kontrola bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Ryszard Krystek, niekwestionowany autorytet w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego dr hab. inż. Marcin Ślęzak, przedstawiciel Banku Światowego p. Radosław Czapski, gen. Marek Bieńkowski i wielu innych znamienitych gości.