„Safe & Sober” (Bezpieczny i trzeźwy)

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Instytut Transportu Samochodowego  26 maja 2014 zorganizowały w Warszawie spotkanie z cyklu „Safe & Sober” (Bezpieczny i trzeźwy).  Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli CIBRD.

etsc

Kampania “Safe & Sober” została zainicjowana  przez ETSC w 2007 roku, a jej celem jest zachęcenie polityków, prywatne przedsiębiorstwa, a także osoby mające wpływ na kształtowanie opinii społecznej do podejmowania konsekwentnych działań na rzecz ograniczenia szkód związanych z obecnością alkoholu w transporcie drogowym.

W ramach kampanii “Safe & Sober”, która jest finansowana przez Volvo Group i firmę ACS, ETSC organizuje w wybranych krajach europejskich spotkania o charakterze okrągłego stołu. Podczas spotkań omawiane są metody walki z nietrzeźwymi kierowcami (np. zastosowanie blokad alkoholowych), problemy związane z kształtowaniem i egzekucją dopuszczalnego limitu stężenia alkoholu we krwi, a także rozwiązania ukierunkowane na ograniczenie skali tego zjawiska w grupach początkujących kierowców.