Warsztaty z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla młodzieży w Myślenicach za nami!

Razem z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie  przeprowadziliśmy warsztaty z bezpieczeństwa ruchu drogowego w  Myślenicach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność, kreatywność i ogromną pracę!

Razem dla Bezpieczeństwa!