Deklaracja BRD

Deklaracja dotycząca współpracy w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wspierania działań edukacji społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

20 listopada 2016 roku w miejscowości Zabawa, podpisana zostanie Deklaracja dotycząca współpracy w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wspierania działań edukacji społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Dobrowolną Deklarację mogą podpisać wszystkie instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, instytucje oraz osoby zajmujące się poprawą bezpieczeństwa drogowego w Polsce.

Celem Deklaracji jest wyrażenie chęci  kontynuacji i zacieśniania współpracy różnych instytucji przy poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju,  poprawy losów ofiar wypadków drogowych w Polsce, w tym wspierania działalności terapeutycznej rodzin ofiar wypadków. Deklaracja jest otwarta, nie jest ograniczona czasowo i można przystąpić do jej podpisania także w późniejszym terminie. Dokument dostępny jest na stronie www.cibrd.org.pl. Zapraszamy do przyłączenia się do tej inicjatywy.

icon_pdfPobierz deklarację w PDF