CIBRD dla dzieci

We wtorek 23 września 2014 Centrum Inicjatyw BRD, zorganizowało kolejne spotkanie edukacyjne, tym razem dla dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych.

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 24 w dzielnicy Opola – Groszowicach. Podczas spotkania około sześćdziesięcioro pierwszoklasistów miało okazję zobaczyć filmy, prezentacje multimedialne i symulacje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. Poza nagrodami za udział w konkursach, którymi były głównie kaski rowerowe, wszystkie dzieci dostały prezenty, między innymi zestawy odblasków i plany lekcji.

Formuła programu spodobała się wszystkim dzieciom, które chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, poszerzając tym samym swoją wiedzę o bezpiecznym zachowaniu na drogach.

4s 5s2 1s2