CIBRD na debacie nad przyszłością BRD w Polsce

8 stycznia  uczestniczyliśmy w debacie na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Katarzyna Dobrzańska-Junco  prezes naszej organizacji reprezentując jednocześnie stowarzyszenie Przejście oraz Europejską Federację Ofiar Drogowych FEVR wzięła udział jako panelista, poruszając głównie aspekty obszaru prewencji – edukacji brd oraz opieki powypadkowej. Cała debata trwała ponad 6 godzin, zawierała 3 panele eksperckie: „Nadmierna prędkość jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych”, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” oraz „Zmiana przepisów ruchu drogowego jako element zwiększający skuteczność nadzoru nad ruchem drogowym” a uczestniczyło w niej ponad 80 uczestników. Wszystkie strony stwierdziły zgodnie, że kwestie poprawy brd są kwestiami ponad jakimikolwiek podziałami społecznymi i politycznymi i wskazano najważniejsze obszary krótkofalowych i długofalowych zmian, które już niebawem będą mamy nadzieję wprowadzane.