CIBRD na obradach FEVR w Münster

Jako jedyni z Polski reprezentowaliśmy nasz kraj na spotkaniu członków FEVR. Stowarzyszenie Przejście,  po rocznym okresie próbnym zostało pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Ofiar Drogowych, z czego jesteśmy bardzo dumni. Wspólnie działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ale przede wszystkim na rzecz ofiar i rodzin ofiar wypadków drogowych.