Nasze stowarzyszenie w Światowej organizacji Global Alliance of NGO’s for Road Safety

Miło nam poinformować, że nasze stowarzyszenie cały czas się rozwija i działa aktywnie nie tylko w Polsce ale także w organizacjach międzynarodowych.

W Europie aktywnie działamy w Europejskiej Federacji  Ofiar Drogowych FEVR działając na rzecz  pomocy powypadkowej.

Aktualnie przystąpiliśmy także do światowego przymierza- porozumienia  na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Global Alliance of NGOs for Road Safety.

Mamy nadzieję że wspólny wkład i współpraca na wszelkich płaszczyznach: od regionalnej po globalną jeszcze bardziej wpłyną z naszej strony na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a wymiana doświadczeń i dobrych praktyk będzie stanowić wartość dodaną do naszego wkładu w poprawę brd w Polsce.