Obchody Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6 maja 2013r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zainaugurowane zostały ogólnopolskie obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Święto to wpisuje się, w zainicjowane przez ONZ, drugie obchody Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się seminarium pt. „Bezpieczeństwo pieszych-niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach”. Seminarium rozpoczęło wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Marcina Jabłońskiego, wystąpienie Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Marka Działoszyńskiego oraz p. poseł Beaty Bublewicz.  Jednym z kolejnych wystąpień był referat Katarzyny Dobrzańskiej – Junco (CIBRD)  zatytułowany „Road Show czyli zmiana postaw młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Projekt Road Show uzyskał już patronat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i jest owocem ścisłej współpracy m.in. Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia. Projekt zyskuje coraz większe poparcie, a jego premiera w województwie Mazowieckim odbyła się 7 maja. Tegoroczne ogólnopolskie obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego objęli honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

ministerstwo2 ministerstwo3 ministrstwo1