Pomoc ofiarom wypadków drogowych

Doświadczenie zagrożenia zdrowia lub życia własnego, zagrożenie lub utrata bliskiej osoby w wypadku drogowym to jedno z najczęstszych doświadczeń traumatycznych. Prowadzone analizy wskazują, iż u około jednej czwartej osób, które uczestniczyły w wypadku drogowym występują różnego rodzaju trudności emocjonalne. Trudności pojawiające się bezpośrednio, a utrzymujące się przez co najmniej miesiąc po wypadku, u części z tych osób mijają samoistnie. Czasami jednak przez wiele miesięcy, a nawet lat po wypadku mogą utrzymywać się objawy wskazujące na zaburzenie potraumatyczne takie jak lęk, czy unikanie sytuacji przypominających traumatyczne zdarzenie (jazda samochodem, przechodzenie przez jezdnie, itp.), poczucie dyskomfortu, nawracające niechciane wspomnienia czy sny o wypadku. Wszystkie one powodują problemy w relacjach z bliskimi oraz obniżenie sprawności w pracy zawodowej. Często objawy te układają się w tzw. zespół stresu pourazowego (PTSD).

W Zakładzie Psychologii Transportu i Fizjologii (ZPT) Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (ul. Jagiellońska 80) uruchomiona została profesjonalna pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. W ZPT oferowana jest pomoc interwencyjna dla osób potrzebujących, zapobiegająca rozwojowi zaburzeń powypadkowych i zawierająca elementy terapii PTSD. Pomoc dotyczy zarówno sprawców, jak i ofiar i ich rodzin. Do ITS mogą zgłaszać się osoby potrzebujące pomocy w zakresie radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, spowodowanymi uczestnictwem w wypadku drogowym. Z pomocy mogą korzystać także rodziny ofiar wypadków, które mają trudności z radzeniem sobie w sytuacji straty lub wykazują problemy adaptacyjne w sytuacji np. niepełnosprawności członka rodziny spowodowanej uczestnictwem w zdarzeniu drogowym.

Kontakt:

mgr Ewa Odachowska (22 43 85 545 )
ewa.odachowska@its.waw.pl