Projekt, w których partnerem jest Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znalazł się na liście wybranych projektów KSOW 5/2021 Województwa Małopolskiego!

irow

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Miło nam poinformować, że 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Małopolskiego w naborze nr 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i znalazł się na niej projekt Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w których jesteśmy partnerami.

 

Projekt pn. Warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich.

 

Głównym celem operacji jest zainteresowanie dzieci młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP poprzez działanie w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich. Opracowany program służy szkoleniu dzieci
i młodzieży do szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz popularyzacji działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Partnerzy dodatkowi projektu: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Ochotnicza Straż Pożarna Goszcza; P.P.U.H. Tłocznia Maurer, Krzysztof Maurer.

 

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!