11 września prowadzimy warsztaty BRD dla dzieci i młodzieży w Dąbrowie Tarnowskiej

Już w najbliższą sobotę, 11 września Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz ze specjalistami Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie przeprowadzi  kolejne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty BRD to całodniowy specjalnie przygotowany dla dzieci i młodzieży program  oparty na analizie miejsc niebezpiecznych w powiecie,  wykorzystujący w pracy  grupy warsztatowe, case studies, pracę twórczą, naukę przewidywania ryzyka w brd, konkursy i ćwiczenia.

Warsztaty BRD to tylko część 3-dniowego projektu skierowanego do dzieci i młodzieży realizowanego przez Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Obejmuje one tematykę  ratownictwa,  pierwszą pomoc przedmedyczną, ochronę przeciwpożarową, pokazowe zawody sportowe, warsztaty brd i wiele innych zagadnień.

Głównym celem  jest zainteresowanie dzieci młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP poprzez działanie w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich. Opracowany program służy szkoleniu dzieci i młodzieży do szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz popularyzacji działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Odwiedź portal KSOW: www.ksow.pl