Razem dla bezpieczeństwa – nasza współpraca z ONZ / WHO – grupą ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego UNRSC

3 lutego 2022r. odbyło się kolejne posiedzenie międzynarodowego zespołu ONZ /WHO ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współpraca ONZ na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (UNRSC) organizuje regularnie spotkania w celu omówienia globalnych problemów związanych z BRD.
Z ramienia Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych FEVR oraz  stowarzyszenia Przejście oraz CIBRD  do zespołu należy  Katarzyna Dobrzańska – Junco. Na spotkaniu miała okazję przedstawić konkretne projekty poprawy brd w Europie związane z Globalnym Planem BRD i nową Dekadą BRD, krajowymi planami oraz realizacją w regionach. Już wkrótce więcej na ten temat oraz naszej współpracy.