Road Show w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że pierwszy pilotażowy polski program na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego „Road Show” odbył się w Krakowie 12.02.2013r. Program realizowany jest w Polsce na licencji Akademii IRSA z Holandii. Spotkanie w lutym rozpoczęło cykl spotkań dla młodzieży w całej Polsce. W samym tylko Krakowie odbyły się od lutego aż trzy spotkania z młodzieżą z Małopolski. Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa oraz Małopolski Kurator Oświaty.

IMG_1818 IMG_1821 IMG_1800    IMG_1732 IMG_1726 IMG_1773  IMG_1780 IMG_1702 IMG_1636