Zarząd

KDKatarzyna Dobrzańska – Junco
Prezes Zarządu

Katarzyna Dobrzańska-Junco – ekspert z zakresu komunikacji społecznej oraz public relations. Tworzy i realizuje programy komunikacji społecznej dla inwestycji w Polsce, zajmuje się komunikacją zewnętrzną oraz wewnętrzną. Posiada wykształcenie wyższe uniwersyteckie oraz dwa ukończone kierunki studiów podyplomowych. Dodatkowo ma kwalifikacje trenerskie oraz przygotowanie pedagogiczne. Pasjonuje się tworzeniem kampanii społecznych oraz zarządzaniem systemowym edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Założycielka stowarzyszenia Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiceprezes KDO ds. Bezpieczeństwa miasta Krakowa oraz członek Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W grudniu 2015 roku wyróżniona przez Województwo Małopolskie nagrodą „Amicus Hominum” za aktywne, bezinteresowne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, za tworzenie ogólnopolskich kampanii edukacyjnych skierowanych do młodych kierowców, dzieci i młodzieży, za zaangażowanie w pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, ich rodzinom, a także bliskim ofiar śmiertelnych, za stworzenie znakomitego modelu współpracy na rzecz bezkompromisowej walki o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W listopadzie 2016 roku została laureatką i zdobyła tytuł  „Osoby Roku” przyznawanej przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy udziale Krajowe Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wyróżniona za aktywne, bezinteresowne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, za tworzenie ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, za pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, ich rodzinom, a także bliskim ofiar śmiertelnych. Kapituła nagrody doceniła stworzenie przez Panią Katarzynę modelu współpracy na rzecz poprawy BRD.

W 2017 roku zdobyła kolejne wyróżnienie dla stowarzyszenia w konkursie „Kryształy Soli” za różnorodną działalność na rzecz edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wsparcie osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin, tworzenie ogólnopolskich kampanii społecznych oraz budowanie modelowych partnerstw międzysektorowych.

W 2018 roku   dostała statuetkę okolicznościową i  została wyróżniona przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie w uznaniu zasług dla BRD.

Katarzyna Dobrzańska-Junco reprezentuje także stowarzyszenie „Przejście”, które pomaga ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom poprzez wsparcie psychologiczne. To prelegentka konferencji i seminariów,  autorka wielu artykułów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, współtworząca i prowadząca program radiowy Radiostrada Nocą na tematy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To pomysłodawczyni, współorganizatorka i realizatorka programów: PrzyWracam, Jadę z Wyobraźnią, Road Show, Państwowe obchody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, Radiostrada Nocą, Akademia Jasnej Sówki. Biegle posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim oraz portugalskim.