Patronaty i współpraca

Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego aktywnie współpracuje z organizacjami i instytucjami z Polski oraz z poza kraju.

 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • FEVR (członek)
 • Bank Światowy
 • European Transport Safety Council
 • Global Alliance (członek)
 • Trafpol, IRSA
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (członek)
 • Urzędy Wojewódzkie, Marszałkowskie, Miejskie
 • Kuratorium Oświaty
 • Komenda Główna Policji
 • Komendy Wojewódzkie Policji
 • Komendy Powiatowe Policji
 • Komendy Miejskie Policji
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej
 • Ochotnicze Straży Pożarne
 • Stowarzyszenie Przejście (członek)
 • Grupa 126Hooligans (patronat honorowy)
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Ośrodki Ruchu Drogowego