Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

Organizacje międzynarodowe już pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęły zwracać uwagę na tragiczne skutki i zbyt wielką liczbę ofiar. Śmierć i urazy, jako konsekwencje wypadków drogowych są traumatycznymi przeżyciami. Dotyczą często ludzi młodych i pozostawiają na wiele lat długotrwałe skutki w postaci kalectwa i urazów psychicznych. Często ofiary wypadków są pozostawione same sobie bez wsparcia i pomocy. Istnieje więc potrzeba zwracania uwagi całego świata i przypominania, że my wszyscy, jako uczestnicy systemu transportowego jesteśmy współodpowiedzialni za ofiary złego funkcjonowania tego systemu. Tak zrodziła się idea publicznego wyrażenia pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Po raz pierwszy Dzień Pamięci był obchodzony w 1993 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. Inicjatywę tę poparł Papież Jan Paweł II polecając w tym dniu modlitwom wiernych ofiary wypadków i ich rodziny.

Doceniając wagę problemu i solidaryzując się z ofiarami wypadków drogowych, 26 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road  Traffic Victims). Rezolucja była zaproszeniem skierowanym do państw członkowskich i organizacji międzynarodowych do obchodów tego dnia będących wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych oraz ich najbliższych.

W Polsce Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest obchodzony w Zabawie koło Tarnowa, przy jedynym w kraju pomniku ofiar wypadków drogowych „Przejście”.  W ramach obchodów, co roku w Zabawie odbywają się uroczystości kościelne, zaświecenie symbolicznego światła pod pomnikiem ofiar wypadków, posadzenie drzewa pamięci, spotkania z rodzinami ofiar, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, seminaria naukowe, konferencje.

 

Organizatorzy wydarzenia:

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście”

www.przejscie.com

Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

www.cibrd.org.pl

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

www.krbrd.gov.pl

Instytut Transportu Samochodowego

www.its.waw.pl