Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Centrum Inicjatyw BRD to stowarzyszenie, które aktywnie działa
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Jest niezależną instytucją, platformą wiedzy i wymiany doświadczeń, skupiającą osoby prywatne
oraz instytucje najbardziej zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Centrum Inicjatyw BRD współpracuje z wieloma organizacjami w Polsce, ale też na całym świecie. Tworzy własne projekty społeczne i edukacyjne, organizuje seminaria oraz konferencje.

Pobierz broszurę ›

Pobierz eBook

„Koło Wypadków” – Katarzyna Dobrzańska-Junco