Konferencja POLIS Network w Szwecji za nami!

Ogromna ilość wiedzy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk- tak można w skrócie opisać Konferencję organizacji Polis, która odbyła się 1-2 grudnia w Goteborgu  w Szwecji. Tam gdzie prewencja, tam też Małpolska. W konferencji z ramienia Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD , Centrum Inicjatyw BRD oraz Europejskiej Federacji FEVR wystąpiła Katarzyna Dobrzańska-Junco, inaugurując panel „Capacity to get the road safety rolling”.

Informacje na temat działań  prewencyjnych oraz  symboliczna książka stworzona przy współpracy z FEVR zostały przekazane m.in.  p. Matthew Baldwin, z. Dyrektora Generalnego DG ds. Mobilności i Transportu z Komisji Europejskiej.