Misja i cele

Misja

Misją naszego Stowarzyszenia jest inicjowanie i realizacja  konkretnych działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar w Polsce. Stworzenie centrum wiedzy, dialogu, aktywnej współpracy i wsparcia pomiędzy różnymi instytucjami oraz organizacjami w kraju jak i za granicą działającymi  na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cele

Cele Stowarzyszenia:

a) działania zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar,

b) zwiększanie i upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) tworzenie własnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

d) wspieranie i promowanie inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpraca w zakresie realizacji projektów z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach.