Nasze działania wyróżnione!

20 września  braliśmy udział w ogólnopolskiej konferencji „Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zadania do realizacji” organizowanej przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Komendę Wojewódzką i Komendę Główną Policji. Podczas konferencji Prezes Centrum Inicjatyw BRD, Katarzyna Dobrzańska-Junco została odznaczona statuetką w uznaniu zasług dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju. Taka nagroda tylko motywuje nas do dalszej pracy!