Posiedzenie Małopolskiej Rady BRD

27 sierpnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady. Omawiano strategiczne projekty: doświetlenie przejść dla pieszych oraz działania dotyczące karty rowerowej. Przedstawiono także szerokie działania Małopolskiej Policji na rzecz poprawy brd. Katarzyna Dobrzańska-Junco , Prezes Centrum Inicjatyw BRD omówiła zrealizowane ostatnio projekty społeczne oraz zapowiedziała kolejne działania Rady na najbliższe miesiące.