Road Show w Filharmonii Krakowskiej

9 września 2014 do gmachu Filharmonii im. Karola Szymanowskiego przybyło około 700 uczniów z małopolskich szkół by wziąć udział w „Road Show” – multimedialnym programie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego.

To kolejna już nasza inicjatywa w tym regionie. 

Wydarzenie poprzedziła konferencja prasowa, podczas której poruszono problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach. W konferencji udział wzięli:

  • podinsp. Krzysztof  Dymura – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
  • kpt. Łukasz Szewczyk – Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek – Dyrektor ds. naukowych, Instytut Transportu Samochodowego,
  • ks. prałat Zbigniew Szostak – Stowarzyszenie „Przejście”,
  • Grzegorz Baran – Małopolski Kurator Oświaty,
  • Marek Dworak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
  • Katarzyna Dobrzańska-Junco – Prezes Centrum Inicjatyw BRD

Właściwa część „Road Show” rozpoczęła się w głównej sali filharmonii o godzinie 12:00. Głośna muzyka dyskotekowa oraz kolorowe światła wytworzyły klimat, który za chwilę miał ulec diametralnej zmianie. Już po wyświetleniu filmu prezentującego wypadki drogowe na widowni zaległa cisza. Później swoje niezwykle wzruszające i dające do myślenia historie dotyczące wypadków drogowych prezentowali kolejno policjantka, strażak, pielęgniarka, rehabilitant, ofiara wypadku oraz rodzina ofiary śmiertelnej. Wszystkie opowieści zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie. Była to już dziesiąta edycja projektu „Road Show” w Polsce.