Patronaty biznesowe

CIBRD w ramach projektu Road Show współpracowało do tej pory z niżej wymienionymi instytucjami:

 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Trafpol
 • IRSA
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Kuratorium Oświaty
 • Komenda Główna Policji
 • Komendy Wojewódzkie Policji
 • Komendy Miejskie Policji
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej
 • Stowarzyszenie Przejście
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji