Jadę z Wyobraźnią

Jadę z Wyobraźnią: ogólnopolska kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowana przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Służbę Więzienną (Okregowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie)  oraz Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampania kierowana do wszystkich użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kierowców. Przedstawia relacje więźniów, młodych sprawców wypadków drogowych.

Projekt PrzyWracam:  W czerwcu 2015 roku Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Okregowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie zawarły porozumienie o współpracy w zakresie realizacji programu edukacyjnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Programem tym  objęci są kierowcy podlegający kursom reedukacyjnym realizowanym w MORD w Krakowie, młodzież w ramach zajęć profilaktycznych jak również osadzeni w zakładach karnych, za naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednym z postanowień porozumienia była wspólna realizacja filmów i materiałów szkoleniowych, które są wykorzystywane w programach edukacyjnych pod hasłem PrzyWracam. Gotowość do stworzenia i realizacji materiałów edukacyjnych zgłosiło stowarzyszenie (Centrum Inicjatyw BRD), które od wielu lat zajmuje się edukacją młodych kierowców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (www.cibrd.org.pl). Centrum Inicjatyw BRD opracowało scenariusze dla projektu PrzyWracam oraz zrealizowało wszystkie materiały przy współudziale Służby Więziennej.

Dzięki współpracy między trzema instytucjami (MORD, SW OISW KRAKÓW oraz CIBRD), w ramach projektu PrzyWracam powstały 3 filmy:

 1. „Jeden dzień z życia więźnia”: film publiczny, krótki spot pokazujący jak wygląda jeden dzień z życia więźnia, sprawcy wypadku drogowego. Celem jest zwrócenie uwagi na sprawcę wypadku, co się z nim dzieje po wypadku, jak przez chwilę nieuwagi zmienia się całe życie. To także zwrócenie uwagi na konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, konsekwencje niezapinania pasów bezpieczeństwa oraz nadmiernej prędkości.

2. „PrzyWracam”: wewnętrzny film szkoleniowy, dokumentalny (wykorzystywany przez MORD oraz OISW KRAKÓW) – wywiady z więźniami, młodymi sprawcami wypadków drogowych. Film trwa  ponad 35 minut i podzielony jest na 3 bloki tematyczne: życie przed wypadkiem, wypadek oraz życie po wypadku. Mocne, poruszające wyznania więźniów nie pozostawiają widza obojętnego na przedstawiane historie. Film kierowany jest do młodych kierowców i wykorzystuje metodę edukacji rówieśniczej (tzw. peer-to-peer).

 

3. „Jadę z Wyobraźnią” : film publiczny, krótki spot zrealizowany na podstawie filmu szkoleniowego „Wypadek”. W minutę pokazuje konsekwencje które ponosi sprawca po spowodowaniu wypadku drogowego. Film jest częścią kampanii pod tym samym tytułem „Jadę z Wyobraźnią” do której przyłączył się Rafał Sonik. Celem jest zwrócenie uwagi na konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków,innych środków odurzających, konsekwencje niezapinania pasów oraz nadmiernej prędkości.

Odbiorcami filmów i kampanii są nie tylko kursanci czy osadzeni w zakładach karnych. Filmy  udostępniane są szeroko w internecie,  mediach społecznościowych oraz telewizji. Odbiorcami filmów są wszyscy użytkownicy dróg, ze szczególnym uwzględnieniem początkujących, młodych kierowców. Celem  jest prewencja i edukacja w ruchu drogowym oraz pokazanie konsekwencji wypadku drogowego z perspektywy sprawcy wypadku, zwrócenie uwagi na konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających,  konsekwencje niezapinania pasów oraz nadmiernej prędkości.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/CIBRD

https://www.facebook.com/JadezWyobraznia

https://www.facebook.com/krakowska.sluzba.wiezienna