Świecę przykładem – senior na rowerze

Świecę przykładem – senior na rowerze to złożona akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowana do rowerzystów powyżej 60-go roku życia.

Program oparty na aktywnych warsztatach we współpracy m.in.  z Uniwersytetami Trzeciego Wieku buduje poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. Przełamuje także bariery związane z problemem braku akceptacji starszych ludzi ze strony młodszych pokoleń. Dodatkowo, dzięki opracowanej strukturze program dociera nie tylko do ludzi powyżej 60-go roku życia, ale do szerokiego grona użytkowników dróg w każdym wieku.