Otwarcie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

22 maja w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski zorganizowano konferencję otwierającą Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ITS) – instytucji, która została powołana do gromadzenia, analizowania i upowszechniania danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  W ramach konferencji  przygotowano także dyskusję panelową z udziałem:

  • mgr Macieja Mosieja – Sekretarz Krajowej Rady BRD,
  • prof. Wojciecha Suchorzewskiego –  Politechnika Warszawska,
  • dr hab. inż. Stanisława Gacy – prof. Politechniki Krakowskiej,
  • mł. insp. Marka Konkolewskiego – Radca w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego KGP,
  • dr inż. Joanny Żukowskiej – Politechnika Gdańska,
  • mgr inż. Andrzeja Grzegorczyka – Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego,
  • dr hab. inż. Marcina Ślęzaka – Dyrektor ITS.

http://www.obserwatoriumbrd.pl/pl/p/pobr_pl/